Planta i dissenya la vida


Creació d’il·lustracions, disseny i elaboració completa del projecte,
treballats tots individualment i tenint molt en compte materials sostenibles

i biodegradables.

Projecte creat per agrair la confiança als clients que fan possible que la meva labor professional i passional, tingui sentit.

G R À C I E S