Gemma Pallàs

Adaptació de firma com a marca de projecte
Targetes de visita 2019
E-book d’auto-ajuda de la Gemma Pallàs